Natječaj za obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom objavila je Natječaj za provedbu podmjere 5.2. »Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima« – provedba tipa operacije 5.2.1. »Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala«. Prihvatljivi troškovi financiranja u okviru podmjere 5.2. odnose se na obnovu poljoprivrednog potencijala kao što […]

Izdane konačne odluke o dodjeli sredstava za sektor voća i povrća za operaciju 4.1.1.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju izdala je konačne odluke o dodjeli sredstava s ukupnim iznosom potpore od 79.954.548,21 kuna za korisnike koji su se javili na drugi natječaj za provedbu podmjere 4.1. “Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva” – provedba operacije 4.1.1. “Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava” – sektor voća i povrća. Korisnici svoje […]

Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave – ProduljenJE roka

APPRRR obavještava sve zainteresirane, a posebice jedinice lokalne samouprave, da je izmjenama Natječaja za provedbu tipa operacije 7.1.1. ”Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske produljen rok za podnošenje zahtjeva za potporu sa 28.07.2017. na 13.10.2017. godine. Izmjene Natječaja, ostale detalje o Natječaju i navedenoj operaciji možete pogledati ovdje.

JAVNI POZIV ZA PRIJAVU KANDIDATA ZA SURADNIKA NA EU PROJEKTIMA U SKLOPU PROGRAMA JAVNIH RADOVA

LAG Karašica objavljuje Javni poziv za izbor 6 kandidata za obavljanje javnih radova Suradnik/suradnica na EU projektima na vrijeme od 9 mjeseci. Opis poslova: edukacija, proučavanje natječaja te priprema projektne dokumentacije za projekte koji će se financirati sredstvima hrvatskih i EU fondova. Kandidati/tkinje koji se prijavljuju na ovaj Javni poziv moraju ispunjavati slijedeće uvjete Pripadati jednoj od ciljanih skupina: – […]

Javna rasprava prijedloga pravilnika o provedbi Podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije« Podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a“ i Podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« unutar Mjere 19

Prijedlog pravilnika o provedbi Podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije« Podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a“ i Podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« unutar Mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice«) iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. pušten je u javnu raspravu na portalu e […]

NA JESEN ODLUKE O DODJELI SREDSTAVA IZ MJERE 6

Iz Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju došla je informacija da su dodatno intenzivirali svoje aktivnosti na obradi zahtjeva za potporu iz mjere 6, zaprimljenih po natječaju za operaciju 6.1.1. – Potpora mladim poljoprivrednicima (813 zahtjeva) te operaciju 6.3.1 – Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava (4189 zahtjeva). Kako je vidljivo, odaziv korisnika bio je enorman te je […]

OBAVIJEST ZA KORISNIKE TIPOVA OPERACIJA 4.1.1., 4.1.2. I 4.2.1.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju obavještava korisnike koji su podnijeli zahtjev za isplatu predujma/zahtjev za isplatu, u slučaju isplate u ratama, da će Agencija za plaćanja u slučaju nemogućnosti završetka projekta uslijed objektivnih i opravdanih okolnosti, dozvoliti odstupanje od Pravilnika, te korisnicima omogućiti podnošenje zahtjeva za promjenu i nakon što je izvršena isplata po prethodnom zahtjevu […]

FINANCIJSKA DOKUMENTACIJA UZ PRIJAVU NA NATJEČAJE ZA PODMJERE 4.1. I 4.2.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, obavještava korisnike podmjera 4.1 i 4.2, koji su fizičke osobe i nemaju otvoren poslovni račun te nisu u mogućnosti pribaviti obrazac BON-2/SOL-2, da uz zahtjev za potporu mogu učitati dokument izdan od banke iz kojeg su vidljivi podaci o ukupnom broju dana blokade, broju dana blokade u kontinuitetu i blokiranosti računa […]

E-SAVJETOVANJE O NACRTU PRAVILNIKA ZA PODMJERU 6.2.

Putem portala e-savjetovanje, u javnu je raspravu pušten Nacrt pravilnika o provedbi Mjere 6 “Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja”, podmjere 6.2. “Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. Pozivaju se svi zainteresirani dionici da dostave svoje konstruktivne prijedloge, kojima bi se oplemenila konačna inačica Pravilnika po kojem […]

VAŽNA OBAVIJEST ZA KORISNIKE TIPA OPERACIJE 6.3.1.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju obavještava sve korisnike tipa operacije 6.3.1. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”, da su sukladno Pravilniku o provedbi navedenog tipa operacije dužni, prilikom podnošenja Zahtjeva za isplatu II. rate dostaviti svu dokumentaciju kojom dokazuju provedbu svih aktivnosti navedenih u poslovnom planu te dokazivanje postizanja cilja ili ciljeva navedenih u poslovnom planu. (čl. […]