Sastanci s predstavnicima javnog sektora/članica LAG-a Općine Donja Motičina i Grada Belišća

DONJA MOTIČINA/BELIŠĆE Koordinacijski tim LAG-a za izradu Lokalne razvojne strategije održao je inicijalne sastanke s predstavnicima javnog sektora/članica LAG-a Općine Donja Motičina i Grada Belišća. Cilj sastanak je uspostavljanje odnosa suradnje i kontakata s JLS, kao subjekata razvoja, u procesu izrade lokalne razvojne strategije.

Sastanci s predstavnicima javnog sektora/članica LAG-a Grada Valpova i Općine Petrijevci

VALPOVO/PETRIJEVCI Koordinacijski tim LAG-a za izradu Lokalne razvojne strategije održao je inicijalne sastanke s predstavnicima javnog sektora/članica LAG-a Grada Valpova i Općine Petrijevci. Cilj sastanak je uspostavljanje odnosa suradnje i kontakata s JLS, kao subjekata razvoja, u procesu izrade lokalne razvojne strategije. Kako bi buduće financiranje putem fondova EU bilo moguće potrebito je da svi planirani projekti budu navedeni u […]

Sastanci s predstavnicima javnog sektora/članica LAG-a Općine Marijanci, Općine Magadenovac i Općine Feričanci

MARIJANCI/MAGADENOVAC/FERIČANCI Koordinacijski tim LAG-a za izradu Lokalne razvojne strategije održao je inicijalne sastanke s predstavnicima javnog sektora/članica LAG-a Općine Marijanci, Općine Magadenovac i Općine Feričanci. Cilj sastanak je uspostavljanje odnosa suradnje i kontakata s JLS, kao subjekata razvoja, u procesu izrade lokalne razvojne strategije. Općine su iskazale spremnost za sudjelovanje i suradnju u izradi LRS kako bi putem buduće mogućnosti […]

Sastanci s predstavnicima javnog sektora/članica LAG-a Grada Donjeg Miholjca, Općine Viljevo i Općine Podravska Moslavina

DONJI MIHOLJAC/VILJEVO/PODRAVSKA MOSLAVINA Koordinacijski tim LAG-a za izradu Lokalne razvojne strategije održao je inicijalne sastanke s predstavnicima javnog sektora/članica LAG-a Grada Donjeg Miholjca, Općine Viljevo i Općine Podravska Moslavina. Cilj sastanak je uspostavljanje odnosa suradnje i kontakata s JLS, kao subjekata razvoja, u procesu izrade lokalne razvojne strategije.

Sastanak s predstavnicima javnog sektora/članice LAG-a Općine Bizovac

Koordinacijski tim LAG-a za izradu Lokalne razvojne strategije održao je inicijalni sastanak s predstavnicima javnog sektora/članice LAG-a Općine Bizovac. Cilj sastanak je uspostavljanje odnosa suradnje i kontakata s JLS, kao subjekata razvoja, u procesu izrade lokalne razvojne strategije.